J. Clausager Dalgaard

Advokat med møderet for Højesteret
Beneficeret
Aut. Bobestyrer.
Advokatanpartsselskab


Her kan ansøges om studie legat.

 Hent skemaet, udfyld det og indsend det til os for at komme i betragtning.


Ansøgningsskema til Brdr. Jensens Studielegat.

Ansøgningsfristen udløber d. 02. december 2020.

Nørregade 2, 6670 Holsted | Telefon 7539 2711 | Telefax 7539 2658 | Giro 9 03 74 11