J. Clausager Dalgaard

Advokat med møderet for Højesteret
Beneficeret
Aut. Bobestyrer.
Advokatanpartsselskab
Nørregade 2, 6670 Holsted | Telefon 7539 2711 | Telefax 7539 2658 | Giro 9 03 74 11